ORC för värmeverk

ORC för industriell spillvärme

ORC för solvärme

Waste-to-energy

ORC för gasturbiner

FROM WASTE TO VALUE

Vi omvandlar lågvärdig värme till el. Värmekällan kan vara allt från spillvärme till hushållsavfall eller biobränsle i ett värmeverk.

Ta första steget mot att bli elproducent – kontakta oss redan idag!

Perstorps Fjärrvärme uppgraderar till biokraftvärmeverk

Skånes tredje ORC-turbin kommer under vintern att installeras hos Perstorps Fjärrvärme AB. Det är E.ON och Perstorps kommun som äger värmebolaget där man nu valt att satsa på förnybar elproduktion med en så kallad ORC-turbin från Againity.

Ragn-Sells satsar cirkulärt med Againitys ORC-turbin

Nu väljer miljöföretaget Ragn-Sells att investera i ny, framtidssäkrad teknik från Againity AB, för att maximera elproduktionen. Den nya tekniken göra att den befintliga anläggningens totala elektriska verkningsgrad ökar.

Första studiebesöket vid Vänerenergis ORC-turbin

Den 16 maj hölls det första studiebesöket vid den nyinvigda ORC-turbinen hos VänerEnergi i Töreboda. Värmebolag, konsulter och leverantörer lärde sig mer om småskalig elproduktion och vad det innebär att uppgradera ett värmeverk till ett kraftvärmeverk.

Grön elproduktion på Törebodas värmeverk

Nu produceras förnybar el från överblivet kutterspån på värmeverket i Töreboda. VänerEnergi har installerat en innovativ lösning som omvandlar hetvatten från deras spånpanna till el för värmeverkets eget behov.

Alvesta Energi först i Småland med småskalig kraftvärme

Det biobränsleeldade värmeverket i Moheda uppgraderas nu till kraftvärmeverk. Alvesta Energi AB har beställt en ny typ av småskalig ångturbin som ansluts till den befintliga hetvattenpannan på värmeverket.

Solör Bioenergi installerar ORC-turbin från Againity

2018-11-07: Nu har Solör Bioenergi installerat sin första ORC-turbin och därmed uppgraderat det biobränsleeldade värmeverket i Hörby till kraftvärmeverk. Mer grön el till vårt svenska energisystem!

Vi är Againity

Vi gör el av din lågvärdiga värme

Från värme till el

Againity tar vara på lågtempererad värme och omvandlar den till el genom ett så kallat ORC-system (Organic Rankine Cycle). Tack vare en egenutvecklad patentsökt turbin kan systemet ta vara på värme (i vätske- eller gasform) ner till 90 grader – och ändå nå en kort återbetalningstid på system ända ner till 20 kW el.


Värmekällan

Värmekällan kan utgöras av allt från hetvattenpannor på värmeverk/reningsverk/deponier till överskottsvärme från industriella processer. Vi på Againity hjälper gärna till med tekniskt upplägg och ekonomiska kalkyler.


Enkel installation

Systemet levereras komplett och installeras genom enkel anslutning till värmekällan samt till elnätet. Systemet är fullt automatiserat och en TCP/IP-anslutning möjliggör smidig övervakning och styrning på distans. Det robusta systemet består av högkvalitativa komponenter för en lång livstid med minimalt servicebehov.


Turbinstorlekar

Againity erbjuder sju modeller från 20 till 2500 kW el, men eftersom systemen är byggda som moduler så kan de enkelt kombineras vilket gör att den maximala effekten är obegränsad. Mer information om våra olika modeller finns under ”Produkter” i menyn ovan.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring möjligheterna inom din verksamhet!


Film som visar Againitys ORC-system vid hetvattenpannan på Ronneby Miljötekniks fliseldade värmeverk.