Välkommen

From waste to value

 

Vi omvandlar lågvärdig värme till el. Värmekällan kan vara allt från spillvärme till hushållsavfall eller biomassa i ett värmeverk. Våra system som bygger på den organiska rankinecykeln (ORC) kan nyttja värme ner till 90 grader Celsius och generera el från 20 kW och upp. Ta första steget mot att bli elproducent – kontakta oss redan idag!