Order till Karlstad

Installationen av Againitys 20 kW ORC-system har påbörjats vid en industri i Karlstad där verksamhetens spillvärme nu kan nyttjas för det interna el- och varmvattenbehovet.