Applikationer

Vi gör el av din lågvärdiga värme!

Againitys ORC-system kan nyttja värme från i princip vilken värmekälla som helst, i vätske- eller gasform, så länge den överstiger 90 grader. Välj applikation från menyn.