Applikationer

Vi gör el av din lågvärdiga värme!

Againitys system kan nyttja värme från i princip vilken värmekälla som helst, i vätske- eller gasform, så länge den överstiger 90 grader. Nedan presenteras exempel på olika typer av applikationer. Har du en värmekälla som inte finns med? Kontakta oss så diskuterar vi gärna vilka möjligheter som finns i just din verksamhet.