Applikationer

Vi gör el av din lågvärdiga värme!

Againitys ORC-system kan nyttja värme från i princip vilken värmekälla som helst, i vätske- eller gasform, så länge den överstiger 90 grader. Här hittar du mer information om och exempel på olika applikationer

 

garbage_againty_greenAvfall och biobränsle

Avfallsförbränning – Biobränslepannor – Deponigaspannor – Rötgaspannor

 

 

Industrial zone, Steel pipelines and equipment in green tonesIndustriell spillvärme

Massabruk –  Cementfabriker – Aluminiumindustri – Dryckesproduktion

 

 

Kraftanläggningar

Gasturbiner – Dieselgeneratorer – Solenergi – Geotermisk energi