Industriell spillvärme

I industriella processer skapas ofta överskottsvärme som i många fall försvinner ut genom skorstenen. Tillverkning av cement, tegel, glas, kemikalier, te, öl och läskedrycker är exempel på processer som kan medföra stora mängder spillvärme vilken innehåller mycket energi.

Med Againitys ORC-system kan värmeenergin omvandlas till elektrisk energi medan du sänker din elräkning och gynnar både plånboken och miljön.

Brochure – Industrial Waste Heat – Againity