Kraftanläggningar

Vid elproduktion med hjälp av dieselgeneratorer och gasturbiner kan så mycket som 70% av energiinnehållet omvandlas till spillvärme och försvinna ut genom avgaser eller kylsystem. Genom att istället låta spillvärmen gå genom Againitys ORC-system kan energin nyttogöras och omvandlas till värdefull elektricitet. På bilden nedan är Againitys 400 kW-system kopplat till fyra dieselgeneratorer.

Även solvärme och geotermisk värme kan nyttjas som värmekälla i ORC-systemet. Genom att värma varmvatten som sedan förvaras i vattentankar kan du spara energin tills behovet uppkommer, och först då ansluta varmvattnet till ORC-systemet.

Brochure – Gasturbines – Againity