Kraftanläggningar

 

 

Spillvärme från gasturbiner/dieselgeneratorer

Vid elproduktion med hjälp av dieselgeneratorer och gasturbiner kan så mycket som 70% av energiinnehållet omvandlas till spillvärme och försvinna ut genom avgaser eller kylsystem. Genom att istället låta spillvärmen gå genom Againitys ORC-system kan energin nyttogöras och omvandlas till värdefull elektricitet.

Againitys ORC-system kopplat via en avgaspanna till en gasturbin samt till kylfläktar. 

 

Solvärme och geotermisk värme

Även solvärme och geotermisk värme kan nyttjas som värmekälla i ORC-systemet. Genom att värma varmvatten/hetolja som sedan lagras i ackumulatortankar kan du spara energin tills behovet uppkommer, och först då ansluta hetvattnet till ORC-systemet.

Againitys ORC-system kopplat till koncentrerade solpaneler, biobränslepanna och kylfläktar.