Grön elproduktion på Törebodas värmeverk

Nu produceras förnybar el från överblivet kutterspån på värmeverket i Töreboda. VänerEnergi har installerat en innovativ lösning som omvandlar hetvatten från deras spånpanna till el för värmeverkets eget behov. Den så kallade ORC-turbinen har en installerad effekt på 50 kW el vilket motsvarar årsproduktionen från 140 småhus med solceller.

”En investering helt i linje med våra miljömål och som dessutom är ekonomiskt lönsam”, säger Kjell-Åke Wallström, fjärrvärmechef på VänerEnergi. ”Sedan länge producerar vi förnybar el i vårt med Metsä Tissue samägda kraftvärmeverk i Mariestad. Efter driftsättningen av ORC-turbinen, som skedde i mitten av april, kan vi även producera förnybar el i Töreboda och döpa om värmeverket till kraftvärmeverk. På årsbasis kommer installationen att medföra utsläppsbesparingar av 230 ton koldioxidekvivalenter, vid ersättning av europeisk marginalel.”

Småskalig kraftvärme med den här typen av ångturbin blir allt vanligare på svenska värmeverk. Turbinen i Töreboda har levererats av Norrköpingsbolaget Againity AB som tillverkar turbinenheter från 20 till 2500 kW och nu bygger den tolfe ORC-turbinen. Majoriteten av kunderna är just biobränsleeldade hetvattenpannor på värmeverk i Sverige och Norge.

”Vi är glada att VänerEnergi väljer att ligga i framkant och satsa på klimatsmart kraftvärme, säger Elin Ledskog, säljansvarig på Againity. Fortfarande saknas elproduktion vid majoriteten av våra svenska värmeverk vilket utgör en fantastisk möjlighet för ökad förnybar, planerbar och lokal elproduktion som vårt elnät så väl behöver.”

Tekniken bygger på Organic Rankine Cycle (ORC) som utvinner elektricitet från det lågtempererade hetvattnet från pannan. Installationen på värmeverket utgörs av två rördragningar från pannkretsen, två rördragningar från fjärrvärmereturen och en elkabel. Tack vare minimalt underhåll och turbinens låga tillverkningskostnad blir installationen lönsam trots de relativt låga elpriserna på svenska marknaden.

I VänerEnergis övergripande miljömål för affärsområdet fjärrvärme finns upptaget att minska el-beroendet i egna produktionsanläggningar med 40% till 2030 och att minst 20% av elkonsumtionen 2020 ska produceras i egna produktionsanläggningar. ORC-turbinen i Töreboda förväntas producera 265 MWh el per år vilket motsvarar 32% av den totala elkonsumtionen och därmed innebär att VänerEnergi med råge kan nå delmålet till 2020 och att är på god väg för att nu slutmålet på 40% till år 2030.

Bild: VänerEnergi.

Leverans av Againtys ORC-turbin till värmeverket i Töreboda.

Bild: VänerEnergi.

ORC-turbinen på plats i värmeverket.