Hushållsavfall

Komplett avfallsförbränningsanläggning

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning innehåller såväl avfallspanna och ORC-system som utbildning i sophantering och sortering. Avfallspannan är försedd med toppmodern rökgasrening som möter EU:s krav på avfallsförbränning.

 

Againitys kompletta avfallsförbränningsanläggning med sortering, bränslelager, förbränning och elproduktion.