Mariestads-Tidningen skriver om nya ORC-turbinen

Vänerenergi AB investerar drygt 1,8 miljoner kronor på förnybar elproduktion i värmeverket i Töreboda. Under våren 2019 kommer värmeverket att kompletteras med en ORC-turbin.

– Det här är en god investering för miljön, säger fjärrvärmechef Kjell-Åke Wallström.

Läs hela artikeln här.