Produkter

 

ORC-system

Againity erbjuder sju standardmodeller från 20 kW och upp, namngivna efter mängden el som genereras (netto) i kW:

AT20, AT50, AT100
AT200, AT400, AT1000, AT2500

Systemen byggs som moduler, vilket innebär att de enkelt kan kombineras och att den maximala effekten för en anläggning är obegränsad. Standardmodellernas storlekar sträcker sig från 2500* 1140 * 2000 mm för den minsta modellen AT20 upp till 18174* 2438* 2896 mm för AT2500. De mindre modellerna passar för värme från solpaneler, rötgas/deponigas och små biobränslepannor, medans de större modellerna passar avfallsförbränningsanläggningar, större biobränslepannor och aluminiumindustrier ochgasturbiner. För mer info om de olika tillämpningarna, se sidan ”Applikationer” i menyn.

 

Avfallsförbränningsanläggningar

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning inkluderar inte bara avfallspannan och ORC-systemet utan även utbildning av er personal inom avfallshantering och sortering. Bilden nedan visar våra tre standardstorlekar som kombineras för att öka anläggningens totala effekt.

 

* Varierar med avfallets fraktioner och fuktighet. Siffrorna är baserade på ett värmevärde på 2,2 MWh/ton. ** Varierar beroende på applikation.