Produkter

ORC-system

Againity erbjuder sju standardmodeller från 20 kW och upp, namngivna efter mängden el som genereras (netto) i kW:

AT20, AT50, AT100, AT200, AT400, AT1000, AT2500

Systemen byggs som moduler, vilket innebär att de enkelt kan kombineras och att den maximala effekten för en anläggning är obegränsad.
Standardmodellernas storlekar sträcker sig från 2500 x 1140 x 2000 mm för den minsta modellen AT20 upp till 18174 x 2438 x 2896 mm för AT2500.
De mindre modellerna passar för värme från solpaneler, rötgas/deponigas och små biobränslepannor, medans de större modellerna passar avfallsförbränningsanläggningar, större biobränslepannor och aluminiumindustrier och gasturbiner. För mer info om de olika tillämpningarna, se sidan ”Applikationer” i menyn.

 

Avfallsförbränningsanläggningar

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning inkluderar inte bara avfallspannan och ORC-systemet utan även utbildning av er personal inom avfallshantering och sortering. Bilden nedan visar våra tre standardstorlekar som kombineras för att öka anläggningens totala effekt.

 

* Varierar med avfallets fraktioner och fuktighet. Siffrorna är baserade på ett värmevärde på 2,2 MWh/ton. ** Varierar beroende på applikation.