ORC för värmeverk

Elproduktion vid befintlig panna

Genom att elda flis, biogas eller avfall i en hetvattenpanna som är kopplad till Againitys ORC-system så omvandlas bränslet till el och varmvatten. Varmvattnet kan levereras upp till 80 grader och nyttjas för fjärrvärme, lokal uppvärmning av inomhusmiljöer eller industriella processer. Med en enkel installation blir du kraftvärmeproducent och bidrar till ett grönare och mer väderoberoende energisystem.

Exempel 1: Againitys ORC-system installerat vid Ronneby Miljötekniks flispanna på värmeverket i Bräkne-Hoby. Från värmeverk till kraftvärmeverk!
Exempel 2: Againitys kompletta containerlösning med ORC-system och gaspanna installerat på Norrköpings avloppsreningsverk. Rötgas som tidigare facklades bort nyttiggörs nu som el och värme till rötkammare på anläggningen.
Film som visar Againitys ORC-system vid hetvattenpannan på Ronneby Miljötekniks fliseldade värmeverk.

Alvesta Energi först i Småland med småskalig kraftvärme

2019-03-18: Det biobränsleeldade värmeverket i Moheda uppgraderas nu till kraftvärmeverk. Alvesta Energi AB har beställt en ny typ av småskalig ångturbin som ansluts till den befintliga hetvattenpannan på värmeverket. 

“Vi har valt detta som vårt första steg för att skapa lokal, småskalig och förnybar el, säger Mats Karlsson”, VD på Alvesta Energi. “Vi gör det med hjälp av en ORC-enhet kopplad till vår hetvattenpanna och beräknar att producera halva vårt eget årsbehov av el vid värmeverket i Moheda. Enkelhet hos ORC-enheten och minimal ombyggnad av befintlig anläggning är de stora fördelarna.”

Under sommaren 2019 kommer turbinen att kopplas in på värmeverket i Moheda. Tekniken bygger på Organic Rankine Cycle (ORC) som utvinner elektricitet från det lågtempererade hetvattnet från flispannan. ORC-turbinen kommer ha en effekt på 49,9 kW el vilket motsvarar ca 140 småhus med solceller. På årsbasis kommer cirka 170 MWh el att produceras vid anläggningen.

ORC-turbinen blir den nionde i Sverige som Norrköpingsbolaget Againity installerar där majoriteten av turbinerna kopplats till just biobränsleeldade hetvattenpannor.

“Vi är glada att få vara med på Alvesta Energis satsning på förnybart”, säger David Frykerås, VD på Againity. “Vi ser fram emot att leverera ett av våra första turn-key projekt på värmeverk där vi står för både maskinleveras, installation, rördragning och elanslutning.”

ORC-installationen på värmeverket utgörs av två rördragningar från pannkretsen, två rördragningar från fjärrvärmereturen och en elkabel. Tack vare minimalt underhåll och turbinens låga tillverkningskostnad blir installationen lönsam trots de relativt låga elpriserna på svenska marknaden. Fortfarande saknas elproduktion på över 400 svenska värmeverk.

Moheda värmeverk ägs av Alvesta Energi som levererar el och fjärrvärme inom delar av Alvesta kommun. Fjärrvärme produceras i tre olika värmeverk där vatten värms upp med hjälp av biobränsle. Alvesta Energi verkar för en säker och effektiv energiförsörjning och som en del av kommunen har bolaget ett speciellt ansvar att följa energi- och miljöutvecklingen. Alvesta Energi äger även värmeverken i Vislanda och Alvesta där byggnationen av fjärrvärmenätet påbörjades redan på 80-talet.

David Frykerås, VD på Againity, och Hans Christoffersson, ansvarig värmeproduktion på Alvesta Energi, på värmeverket i Moheda.

Restprodukter från det småländska skogsbruket blir nu förnybar el vid Moheda värmeverk.

Solör Bioenergi installerar ORC-turbin

Nu har Solör Bioenergi installerat sin första ORC-turbin och därmed uppgraderat det biobränsleeldade värmeverket i Hörby till kraftvärmeverk. Mer grön el till vårt svenska energisystem!


Bioenergitidningen 2018-11-07

För att producera el så har man traditionellt sett behövt göra om vattnet till ånga för att kunna driva en turbin. Den nya elturbinen, en så kallad ORC-turbin, kommer istället att använda delar av hetvattnet från värmeverkets fliseldade panna och omvandla detta till el för lokal användning på värmeverket.

-Denna teknik har utvecklats av leverantören Againity och det är därför möjligt att producera el från delar av vårt hetvatten. Vi räknar med att kunna producera ca 400 MWh i anläggningen vilket täcker ca 60% av det egna behovet. Det fina med denna typ av elproduktion är att den ger en kontinuerlig och jämn leverans oavsett väder, säger Flemming Rasmussen, Regionchef Solör Bioenergi Syd.

Hörby är först ut med att installera ORC-turbinen bland Solör Bioenergis dryga 40 anläggningar i Sverige.

– Detta är ett oerhört spännande projekt och en del i Solörs stora arbete kring energieffektivisering. Vi jobbar kontinuerligt med att spara energi i våra anläggningar genom att öka verkningsgrader och minska förluster. Även om vi använder 99% biobränsle i våra anläggningar är även detta ett sätt att jobba på ett klimatsmart sätt säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

ORC-systemet lyfts in till värmeverket i Hörby.

Jonas Kärner från Againity lämnar över ORC-systemet till Flemming Rasmussen och Patric Danielsson på Solör Bioenergi.

Mariestads-Tidningen skriver om nya ORC-turbinen

Vänerenergi AB investerar drygt 1,8 miljoner kronor på förnybar elproduktion i värmeverket i Töreboda. Under våren 2019 kommer värmeverket att kompletteras med en ORC-turbin.

– Det här är en god investering för miljön, säger fjärrvärmechef Kjell-Åke Wallström.

Läs hela artikeln här.

Nyhet: VänerEnergi investerar i förnybar elproduktion med ORC-turbin

Under våren 2019 kommer den ORC-turbin som VänerEnergi beställt att levereras och kopplas in till kutterspånpannan vid värmeverket i Töreboda. Tekniken bygger på Organic Rankine Cycle (ORC) vilket möjliggör att lågtempererade värmeflöden, i detta fall 105 gradigt hetvatten, kan användas för att utvinna elektricitet.

– En av de stora fördelarna med att kunna producera el samtidigt som man producerar värme är att elen produceras då behovet är som störst, det vill säga framförallt under vintertid, säger Kjell-Åke Wallström, fjärrvärmechef på VänerEnergi.

På årsbasis kommer cirka 210 MWh el att produceras vid anläggningen, vilket medför årliga utsläppsbesparingar av 180 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. ORC-turbinen blir den åttonde som Norrköpingsbolaget Againity installerar, där majoriteten av turbinerna kopplats till just biobränsleeldade hetvattenpannor.

– Trots att vi har ett allt mer akut behov av planerbar elproduktion i vårt energisystem så saknas fortfarande turbiner i över 400 svenska värmeverk, säger David Frykerås, VD på Againity. Vi är glada att VänerEnergi ligger i framkant och väljer att uppgradera sitt värmeverk till kraftvärmeverk.

Installationen utgörs av två rördragningar från pannkretsen, två rördragningar från fjärrvärmereturen och en elkabel. Tack vare minimalt underhåll och turbinens låga tillverkningskostnad blir installationen lönsam trots de relativt låga elpriserna på svenska marknaden.

Värmeverket i Töreboda är placerat inne på Moelvens limträfabriks område och restprodukten kutterspån levereras via transportörer direkt från limträfabriken in till värmeverket. Värmeverket består förutom av pannan där kutterspån eldas även av en flispanna som eldas med skogsflis samt en biooljepanna som kan startas upp snabbt om någon av fastbränslepannorna skulle falla ur. Fjärrvärmeleveransen, som är till 100 % förnybar, uppgår till cirka 28 000 MWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av varmvatten och värme i cirka 1 400 normalstora villor.

Bild från installationen av Ronneby Miljötekniks ORC-turbin.

Againity i final av E-prize!

Againity har blivit utsett till ett ha en av Sveriges smartaste energiinnovationer! Idag lägger 4 miljarder människor sitt avfall i naturen och majoriteten av vår energi kommer från kol och olja. Om du vill rösta i tävlingen så klickar du här.

Välkommen på studiebesök!

Nyfiken på framtidens elproduktion med ORC-turbiner?

Nu bjuder Energikontor Sydost och Ronneby Miljö & Teknik AB) in till studiebesök vid ORC-turbinen som Againity levererat till Bräkne-Hobys värmeverk.

Mer info här: https://lnkd.in/g_aApP2

Anmälan här: https://lnkd.in/gbkP94N

 

Bildresultat för studiebesök bräkne-hoby orc

Besökare vid studiebesök på Bräkne-Hobys värmeverk under hösten 2017.

Bildresultat för studiebesök bräkne-hoby orc

Arne Andersson på Ronneby Miljö & Teknik berättar om sina erfarenheter av Againitys ORC-turbin.

Energimyndigheten i nytt projekt med Againity

 

Againity har under flera års tid utvecklat en teknik för att omvandla lågvärdig värme till el. Tekniken påminner om den i vanliga ångkraftverk, men baseras på en så kallad Organisk Rankine-Cykel (ORC). Againity har lyckats skala ner tekniken med bibehållen kostnadseffektivitet, och är idag marknadsledande på ORC-system med en eleffekt under 400 kW. Tekniken gör det möjligt för mindre värmeverk att enkelt uppgraderas till elproducerande kraftvärmeverk.

 

Energimyndigheten har beviljat Againity AB ett projektstöd om 8,6 miljoner kronor. Företaget ska vidareutveckla och skala upp sin kundanpassade turbinlösning för omvandling av värme till el.

 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/ny-turbinlosning-mojliggor-elproduktion-i-mindre-varmeanlaggningar/