Againity nu ISO 9001 och 14001 certifierade

Efter att ha godkänts i en slutlig revision den 2 mars så innehar Againity nu certifieringarna ISO 9001 och 14001! Ett viktigt steg mot vår vision om ständiga förbättringar och ett genomgående miljöansvar.

 

 

Bioenergitidningen skriver om ORC på värmeverk

Vi är mycket glada att Bioenergitidningen valt att skriva inte mindre än tre sidor om oss i senaste numret.  ORC-installationen vid värmeverket i Bräkne-Hoby har sedan december lockat närmare hundra nyfikna besökare. Vi skickar ett varmt tack till Bioenergitidningen hoppas att artikeln gör fler värmebolag och ägare av hetvattenpannor nyfikna på grön, lokal elproduktion!

 

Bioenergi 4/17

http://dp.hpublication.com/publication/4fb5feee/?p=27  Användare: Bioenergi, Lösenord: Pellets2018

https://bioenergitidningen.se/

ORC på avloppsreningsverk lyfts fram i NT

NORRKÖPING 05:00 | 2018-01-25

 

Againity och Norrköping Vatten och Avfall har tillsammans utvecklat ett nytt processteg som tar tillvara all biogas som blir över vid kommunens största avloppsreningsverk.

 

När avloppsvattnet renas bildas metangas som omvandlas till fordonsgas eller biogas, som den också kallas. Denna gas driver Norrköpings stadsbussar. Men eftersom reningsverket producerat mer gas än vad som har efterfrågats har man bokstavligt talat låtit en stor mängd gas gå upp i rök vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.

– Vi tyckte inte det här var bra så vi gjorde en utredning om hur man skulle kunna ta tillvara biogasen, säger Magnus Eliasson, driftingenjör Norrköping Vatten och Avfall. Med teknik från Norrköpingsföretaget Againity har vi installerat ytterligare ett steg i vår reningsprocess som tar till vara på energin i biogasen så nu syns inte längre någon jättelåga från våra skorstenar.

Slöseriet är över och Norrköping Vatten och Avfall har nu haft den nya anläggningen i drift i två månader. Det som tidigare var en restprodukt omvandlas nu till el och värme som används för att driva reningsverket.

Tekniken ligger i framkant för innovativa lösningar inom vatten- och energibranschen och anläggningen, snyggt inkapslad i en container, har väckt stort intresse. Norrköping Vatten och Avfall och leverantören David Frykerås har redan haft ett 30-tal studiebesök vid anläggningen under hösten och vintern.

– Både offentliga och privata aktörer har varit här och tittat, säger David Frykerås, VD Againity. De som rest längst för att se anläggningen är nog en delegation som kom hela vägen från Colombia.

 

Ulla Ericsson, NT. http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/har-blir-avloppsvattnet-till-bussbransle-om4974909.aspx

 

Bild: Ulla Ericsson | Metangas. Ett nytt processteg gör att Norrköping Vatten och Avfall kan ta tillvara all biogas.

 

Bild: Ulla Ericsson | Miljösmart. Den överblivna biogasen kan nu värma reningsverket. Driftingenjör Magnus Eliasson visar det nya processteget.

 

 

Från fjärrvärme till kraftvärme

I månadens nummer skriver Fjärrvärmetidningen om Againitys senaste ORC-installation och dess potential för grön elproduktion vid mindre fjärrvärmeanläggningar runtom i landet. “Det här systemet ger samma verkningsgrad till samma kostnad per producerad kilowatt som ett betydligt större system”, säger VD David Frykerås.

http://www.e-magin.se/paper/16v762g8/popup/1

 

Againity med energiminister Baylan i New York

Är New York redo för grön elproduktion? Againity har äran att tillsammans med Energimyndigheten och energiminister Ibrahim Baylan sprida ordet om våra lösningar till New York stad, guvernör Cuomos kontor och deltagarna på Innovate46 på Nasdaq i New York.

 

Delar av den svenska delegationen i New York.

Againity på prispallen i E-prize

Againitys ORC-turbin har utsetts till en av de tre bästa innovationerna för att underlätta att underlätta utvecklingen mot mer förnybar och effektivare utnyttjande av energi. Wow! Vi är hedrade och tacksamma för att E.ON och Veckans affärer lyfter fram den enorma potentialen att omvandla hushållsavfall och lågvärdig värme till värdefull el.

Till höger: Elin Ledskog, Head of Market & Sales, Againity

Bildresultat för e-prize

Againity söker konstruktör

Vill du jobba med det senaste inom grön elproduktion?

 

Againity söker en erfaren konstruktör.

 

Againity

Againity är ett snabbväxande bolag som utvecklar innovativa system för förnybar elproduktion både i Sverige och globalt på de marknader där det som bäst behövs. Vi har tagit fram en ångturbin (ORC-turbin) som kan omvandla lågvärdig värme till el. Värmekällan kan vara allt från spillvärme till biobränsle eller hushållsavfall i ett värmeverk. Vi är nu inne i ett expansivt skede där vi behöver stärka vårt befintliga team på sju medarbetare med en erfaren konstruktör.

 

Tjänsten

Att ansvara för framtagning av ritningsunderlag och konstruktion av ORC-utrustning tillsammans med våra duktiga prestandaberäknare. Vi arbetar helt integrerat med Autodesk-produkter och gör all vår konstruktion i 3D. Du är en del av teamet som designar våra anläggningar och som bidrar till att vi kan följa vår målsättning att bli världsledande inom området att göra el från lågvärdig värme. Du ansvarar för att det finns rätt underlag för produktion av utrustning samt att den uppfyller kraven för CE-märkning, krav på tryckbärande utrustning samt att systemen fungerar i kundernas processmiljö. En del av arbetet kommer även att ske i samarbete med våra kunder och underleverantörer samt innefatta montage ute hos kund.

 

Tjänsteort är Norrköping och tillträde så snart som möjligt. Hör gärna av dig på mail eller telefon för ett samtal om hur du kan bli en del i vårt team.

 

Kontakt

David Frykerås, VD

+46 704 25 37 66

info@againity.com

www.againity.com

ORC-invigning på Ronnebys värmeverk

Den 31 maj hade Ronneby Miljöteknik AB den officiella invigningen av det ORC-system som Againity levererade tidigare under våren. ORC-systemet är kopplat till värmeverkets flispanna och levererar upp till 50 kW el från delar av pannans värmeenergi. Läs mer om invigningen här.

cof

El från rötgas på reningsverk

Från avloppsvatten till el! På Norrköpings Vatten och Avfall AB nyttjas nu överskottsgas från biogasproduktionen till elproduktion. Againity har installerat ett containerbaserat system med en gaspanna, ackumulatortank och ORC-turbin. Överskottsvärme från systemet nyttjas för uppvärmning av anläggningens rötkammare.