Vi är på 33-listan!

Againity på 33-listan! Ikväll tar Againity emot pris på Münchenbryggeriet i Stockholm som ett av Sveriges 33 hetaste teknikföretag 2016.

Top 25 Nordic Cleantech Open

Againity har utsetts till ett av Nordens bästa cleantech startups och kvalat in på top-25 i tävlingen Nordic Cleantech Open.

Order till Karlstad

Installationen av Againitys 20 kW ORC-system har påbörjats vid en industri i Karlstad där verksamhetens spillvärme nu kan nyttjas för det interna el- och varmvattenbehovet.

Töreboda värmeverk

Ägare: VänerEnergi
Ort: Töreboda, Sverige
Befintlig panna: 4+4 MW hetvatten
Bränsle: Flis, spån
Värmeproduktion: 28 GWh/år
Temp pannkrets: 105 °C
Temp fjv-retur: 50 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 265 MWh el/år

Från värme till kraftvärme – 3 snabbfrågor till VänerEnergi
Harri Magnusson, produktionsansvarig på VänerEnergi som år 2019 installerade ett 50 kW ORC-system på Törebodas värmeverk.
Hur känns det idag att driva ett kraftvärmeverk?
– Vi är jättenöjda. Det är en robust och stabil enhet som inte gör mycket väsen av sig. 
Hur upplevde ni ORC-installationen?
– Det är ju bara fyra rör till ORC-enheten. Det var en enkel installation. Vi har ett bra samarbete med alla på Againity som varit väldigt insatta och engagerade i projektet. Ni har varit snabba att få kontakt med och lätta att ha att göra med.
Varför valde ni att installera en ORC på värmeverket?
– Vi ser det som en effektiv miljösatsning med hållbar ekonomi. Vi såg ingen anledning att inte göra en sådan investering.

Örkelljunga värmeverk

Ägare: Örkelljunga Fjärrvärmeverk
Ort: Örkelljunga, Sverige
Befintlig panna: 7+3,5 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 35 GWh/år
Temp pannkrets: 130 °C
Temp fjv-retur: 45 °C
Againitys leverans: ORC AT250
Max kapacitet: 250 kW
Förväntad elproduktion: 1000 MWh/år

Hörby värmeverk

Ägare: Solör Bioenergi
Ort: Hörby, Sverige
Befintlig panna: 6 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 24 GWh/år
Temp pannkrets: 120 °C
Temp fjv-retur: 51 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 400 MWh/år

ETC solpark med växthus

Ägare: ETC El
Ort: Katrineholm, Sverige
Bränsle: Flis
Värmekälla: Koncentrerande solfångare samt biokolpanna Biomacon
Tillgänglig värme: 400 kW
Againitys leverans: Rökgasvärmeväxlare, hetvattentank, ORC AT50, kylsystem
Max kapacitet el: 49,9 kW
Max kapacitet värme: 350 kW till växthus

Bräkne-Hoby värmeverk

Ägare: Ronneby Miljöteknik
Ort: Bräkne-Hoby, Sverige
Befintlig panna: 5 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 15 GWh/år
Temp pannkrets: 108 °C
Temp fjv-retur: 53 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 300 MWh/år

Film som visar Againitys ORC-system vid hetvattenpannan på Ronneby Miljötekniks fliseldade värmeverk.

Norrköpings avloppsreningsverk

Ägare: NODRA (Norrköping Vatten & Avfall)
Ort: Norrköping, Sverige
Bränsle: Rötgas
Tillgänglig rötgas: 900 MWh/år
Againitys leverans: Container med gaspanna, hetvattentank och ORC AT50
Max kapacitet el: 49,9 kW
Max kapacitet värme: 1 400 kW