Norrköpings avloppsreningsverk

Ägare: NODRA  (Norrköping Vatten & Avfall)

Ort: Norrköping, Sverige

Bränsle: Rötgas

Tillgänglig rötgas: 900 MWh/år

Againitys leverans:   Container med gaspanna, hetvattentank och ORC AT50

Max kapacitet el:  49,9 kW

Max kapacitet värme:  1 400 kW