Norrköpings avloppsreningsverk

Ägare: NODRA (Norrköping Vatten & Avfall)
Ort: Norrköping, Sverige
Bränsle: Rötgas
Tillgänglig rötgas: 900 MWh/år
Againitys leverans: Container med gaspanna, hetvattentank och ORC AT50
Max kapacitet el: 49,9 kW
Max kapacitet värme: 1 400 kW