ORC för värmeverk

ORC för värmeverk

Elproduktion vid befintlig panna

Genom att elda flis, biogas eller avfall i en hetvattenpanna som är kopplad till Againitys ORC-system så omvandlas bränslet till el och hetvatten. Hetvattnet kan levereras upp till 80 grader och nyttjas för fjärrvärme, lokal uppvärmning av inomhusmiljöer eller industriella processer. Med en enkel installation blir du kraftvärmeproducent och bidrar till ett grönare och mer väderoberoende energisystem.

Läs mer i broschyren ”Från värme till kraftvärme”

Brochure in English ”From heat to Electricity”

Film som visar Againitys ORC-system vid hetvattenpannan på Ronneby Miljötekniks fliseldade värmeverk.
Exempel 1: Againitys ORC-system installerat vid Ronneby Miljötekniks flispanna på värmeverket i Bräkne-Hoby. Från värmeverk till kraftvärmeverk!
Exempel 2: Againitys kompletta containerlösning med ORC-system och gaspanna installerat på Norrköpings avloppsreningsverk. Rötgas som tidigare facklades bort nyttiggörs nu som el och värme till rötkammare på anläggningen.

Notera att normalt krävs en årlig värmeproduktion på minst 20 GWh/år för en lönsam ORC-installation. Detta motsvarar vanligtvis en panna på ca 5 MW. Om ditt värmebehov är lägre än så är du välkommen att återkomma i framtiden om förutsättningarna förändrats.