ORC för gasturbiner

ORC för gasturbiner

Spillvärme från gasturbiner/dieselgeneratorer

Vid elproduktion med hjälp av dieselgeneratorer och gasturbiner kan så mycket som 70% av energiinnehållet omvandlas till spillvärme och försvinna ut genom avgaser eller kylsystem. Genom att istället låta spillvärmen gå genom Againitys ORC-system kan energin nyttogöras och omvandlas till värdefull elektricitet.

Läs mer i broschyren (Engelsk) ”Gas turbines”

Två gasturbiner där värme från rökgaserna ansluts till Againitys ORC-system. Installation åt Ragn-Sells på Häradsuddens deponi i Norrköping, Sverige.
Againitys ORC-system installerad i container tillsammans med deponigaseldad hetvattenpanna och luftkylning (bakifrån).
Againitys ORC-system installerad i container tillsammans med deponigaseldad hetvattenpanna och luftkylning (framifrån).