ORC-system

ORC-system

Againity erbjuder kompletta ORC-system från 50 kW till 2,5 MW elproduktion.

Systemen byggs som moduler, vilket innebär att de enkelt kan kombineras och att den maximala effekten för en anläggning är obegränsad.
Standardmodellernas storlekar sträcker sig från 3,5 x 1,6 x 2,1 m för den minsta modellen AT50 upp till 20 x 2,5 x 2,9 m för AT2500. Måtten är ungefärliga och anpassas vid byggnation utefter varje ORC-systems tekniska förutsättningar.
För mer information om de olika tillämpningarna, se sidan ”Applikationer” i menyn.

ORC-system

Againity erbjuder sju standardmodeller från 20 kW och upp, namngivna efter mängden el som genereras (netto) i kW:

AT20, AT50, AT100, AT200, AT400, AT1000, AT2500

Systemen byggs som moduler, vilket innebär att de enkelt kan kombineras och att den maximala effekten för en anläggning är obegränsad.
Standardmodellernas storlekar sträcker sig från 2500 x 1140 x 2000 mm för den minsta modellen AT20 upp till 18174 x 2438 x 2896 mm för AT2500.
De mindre modellerna passar för värme från solpaneler, rötgas/deponigas och små biobränslepannor, medans de större modellerna passar avfallsförbränningsanläggningar, större biobränslepannor och aluminiumindustrier och gasturbiner. För mer info om de olika tillämpningarna, se sidan ”Applikationer” i menyn.