Againity

Applikationer

Vi gör el av din lågvärdiga värme!

Againitys ORC-system kan nyttja hetvatten eller ånga från 90 grader och uppåt. Välj applikation i menyn.