ORC för geotermi

ORC för geotermi

Geotermisk värme

Againitys ORC-system kan enkelt anslutas till värme från en geotermisk källa. På den varma sidan ansluts ORC-systemet till en extern värmeväxlare som överför värme från den geotermiska vätskan till en mellankrets med hetvatten före ORC-systemets evaporat. På den kalla sidan överför ORC-kondensorn värme till antingen ett lokalt värmebehov eller till en kylfläkt/kylvatten.

Läs mer i broschyren ”Från värme till kraftvärme”

Brochure in English ”From heat to Electricity”