Againity

Om oss

Vi gör el av din lågvärdiga värme

Från värme till el

Againity tar vara på lågtempererad värme och omvandlar den till el genom ett så kallat ORC-system (Organic Rankine Cycle). Tack vare en egenutvecklad patentsökt turbin kan systemet ta vara på värme (i vätske- eller gasform) ner till 90 grader – och ändå nå en kort återbetalningstid på system ända ner till 50 kW el.


Värmekällan

Värmekällan kan utgöras av allt från hetvattenpannor på värmeverk/reningsverk/deponier till överskottsvärme från industriella processer. Vi på Againity hjälper gärna till med tekniskt upplägg och ekonomiska kalkyler.


Enkel installation

Systemet levereras komplett och installeras genom enkel anslutning till värmekällan samt till elnätet. Systemet är fullt automatiserat och en TCP/IP-anslutning möjliggör smidig övervakning och styrning på distans. Det robusta systemet består av högkvalitativa komponenter för en lång livstid med minimalt servicebehov.


Turbinstorlekar

Againity erbjuder ORC-system från 50 till 2500 kW elproduktion, men eftersom systemen är byggda som moduler så kan de enkelt kombineras vilket gör att den maximala effekten är obegränsad. Mer information om våra olika modeller finns under ”Produkter” i menyn ovan.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring möjligheterna inom din verksamhet!