Againity

Kontakt

Notera att normalt krävs en årlig värmeproduktion på minst 20 GWh/år för en lönsam ORC-installation. Detta motsvarar vanligtvis en panna på ca 5 MW. Om ditt värmebehov är lägre än så är du välkommen att återkomma i framtiden om förutsättningarna förändrats.

    Vårt kontor ligger centralt i Norrköping.