Againity får stöd från Tillväxtverket för fortsatt klimatarbete

Againity får stöd från Tillväxtverket för fortsatt klimatarbete

Againity har fått projektfinansiering från Tillväxtverket för att arbeta vidare med grön omställning. Vi tackar för möjligheten och ser fram emot att fortsätta arbetet för lägre miljö- och klimatpåverkan!