Againity satsar på tillväxt med stöd av Europeiska unionen