Againity

ORC för värmeverk

Elproduktion vid befintlig panna

Genom att elda flis, biogas eller avfall i en hetvattenpanna som är kopplad till Againitys ORC-system så omvandlas bränslet till el och varmvatten. Varmvattnet kan levereras upp till 70 grader och nyttjas för fjärrvärme, lokal uppvärmning av inomhusmiljöer eller industriella processer. Med en enkel installation blir du kraftvärmeproducent och bidrar till ett grönare och mer väderoberoende energisystem.

Exempel 1: Againitys ORC-system installerat vid Ronneby Miljötekniks flispanna på värmeverket i Bräkne-Hoby. Från  värmeverk till kraftvärmeverk!
Exempel 2: Againitys kompletta containerlösning med ORC-system och gaspanna installerat på Norrköpings avloppsreningsverk. Rötgas som tidigare facklades bort nyttiggörs nu som el och värme till rötkammare på anläggningen.