Againity

Waste-to-energy

Komplett avfallsförbränningsanläggning

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning innehåller såväl avfallspanna och ORC-system som utbildning i sophantering och sortering. Avfallspannan är försedd med toppmodern rökgasrening som möter EU:s krav på avfallsförbränning.

Againitys kompletta avfallsförbränningsanläggning med sortering, bränslelager, förbränning och elproduktion.

Avfallsförbränningsanläggningar

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning inkluderar inte bara avfallspannan och ORC-systemet utan även utbildning av er personal inom avfallshantering och sortering. Tabellen nedan visar våra tre standardstorlekar som kombineras för att öka anläggningens totala effekt.

Waste-to-energy modules

..

..

Waste capacity (appr.)*

Maximum heating value

Electricity production (net)**

Size 1

1.2 tons / hour

2.3 MW

250kW

Size 2

2.4 tons / hour

4.5 MW

450kW

Size 3

4.8 tons / hour

9 MW

900 kW

* Varierar med avfallets fraktioner och fuktighet. Siffrorna är baserade på ett värmevärde på 2,2 MWh/ton.
** Varierar beroende på applikation. 

* Varierar med avfallets fraktioner och fuktighet. Siffrorna är baserade på ett värmevärde på 2,2 MWh/ton.
** Varierar beroende på applikation.