Waste-to-energy

Waste-to-energy

Komplett avfallsförbränningsanläggning

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning innehåller såväl avfallspanna och ORC-system som utbildning i sophantering och sortering. Avfallspannan är försedd med toppmodern rökgasrening som möter EU:s krav på avfallsförbränning.

Againitys kompletta avfallsförbränningsanläggning med sortering, bränslelager, förbränning och elproduktion.

Waste-to-energy modules

* Varierar med avfallets fraktioner och fuktighet. Siffrorna är baserade på ett värmevärde på 2,2 MWh/ton.
** Varierar beroende på applikation.