Waste-to-energy

Waste-to-energy

Småskalig avfallsförbränning med elproduktion

Againitys ORC-system möjliggör småskaliga lösningar för waste-to-energy. Tack vare att ORC-systemet kan nyttja hetvatten som värmekälla, och inte kräver vare sig ånga eller hetolja, så möjliggörs kompletta avfallsanläggningar på  5-30 MW förbränningskapacitet. Modulärt, robust och enkelt.

Läs mer i broschyren (Engelsk) From waste to electricity

Kontakta oss för mer information om småskalig waste-to-energy.