Waste-to-energy

Waste-to-energy

Komplett avfallsförbränningsanläggning

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning innehåller såväl avfallspanna och ORC-system som utbildning i sophantering och sortering. Avfallspannan är försedd med toppmodern rökgasrening som möter EU:s krav på avfallsförbränning.

Waste-to-energy modules

* Varies with waste content and humidity. These figures are based on waste with a heating value of 2.2 MWh/ton

** Varies with desired temperature of the heat delivered from the plant.