Waste-to-energy

Komplett avfallsförbränningsanläggning

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning innehåller såväl avfallspanna och ORC-system som utbildning i sophantering och sortering. Avfallspannan är försedd med toppmodern rökgasrening som möter EU:s krav på avfallsförbränning.

Againitys kompletta avfallsförbränningsanläggning med sortering, bränslelager, förbränning och elproduktion.

Avfallsförbränningsanläggningar

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning inkluderar inte bara avfallspannan och ORC-systemet utan även utbildning av er personal inom avfallshantering och sortering. Bilden nedan visar våra tre standardstorlekar som kombineras för att öka anläggningens totala effekt.

Waste-to-energy modules

* Varierar med avfallets fraktioner och fuktighet. Siffrorna är baserade på ett värmevärde på 2,2 MWh/ton.
** Varierar beroende på applikation.