Solör Bioenergi utökar sin gröna elproduktion

Solör Bioenergi utökar sin gröna elproduktion

Efter förra årets turbininstallation på Hörbys värmeverk väljer Solör Bioenergi nu att komplettera med ytterligare två ORC-turbiner för lokal elproduktion från biobränsle. Denna gång på de något större värmeverken i Svenljunga och Vilhelmina.

Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, ser fram emot mer grön elproduktion på Solör Bioenergis anläggningar.

Fantastiskt att vår anläggning i Svenljunga kan producera förnybar el som sedan förbrukas lokalt, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst. Detta är bara början. Framöver ser vi ORC-turbiner på ännu fler av våra värmeverk.

Solör Bioenergi finns på över 137 platser i huvudsakligen Sverige och Norge och är en ledande aktör inom förnybar energi från biobränslen. Tillsammans med Norrköpingsbolaget Againity bestämde sig Solör Bioenergi under våren 2018 att uppgradera Hörbys värmeverk till kraftvärmeverk för att både minska sina energikostnader och bidra med mer förnybar och väderoberoende elproduktion i en region som lider allt större brist på lokal och pålitlig baskraft. Efter ett år med elproduktion i Hörby väljer Solör Bioenergi nu att fortsätta installera ORC-turbiner på sina värmeverk. Näst på tur är värmeverken i Svenljunga och Vilhelmina som kompletteras med ORC-turbiner med 315 respektive 250 kW installerad generatoreffekt.

Efter dessa installationer kommer Solör Bioenergi att bidra med ca 2,6 GWh biobränslebaserad baskraft per år från sina tre småskaliga kraftvärmeverk. Det motsvarar en minskning av 2360 ton koldioxidutsläpp per år vid ersättning av fossil el från kol i vårt europeiska elnät, vilket kan jämföras med utsläppen från en bensindriven personbil som kör 1500 varv runt jorden.

I Svenljunga är det en returträeldad ångpanna som kompletteras med elproduktion och i Vilhelmina är det en fliseldad hetvattenpanna. Värmeverket i Vilhelmina blir nu först i Norrland med småskalig kraftvärme, men förmodligen inte det sista. Idag finns fortfarande 400 värmeverk i Sverige som saknar elproduktion eftersom tidigare tillgänglig teknik inte varit tillräckligt kostnadseffektiv annat än på de största värmeverken.

Det känns bra att tekniken utvecklas så att småskalig elproduktion kan appliceras i fjärrvärmeproduktionen här i Vilhelmina, säger Tore Sundqvist, regionchef Solör Bioenergi Nord. Det gör att vi blir mer självförsörjande och vår produktion blir ännu mer klimatneutral samtidigt som vi minskar el- och effektbehovet i våra lokala elnät.

Värmeverket i Svenljunga uppgraderas under våren till kraftvärmeverk.

Med den nya ORC-tekniken från Againity väljer allt fler svenska kommuner och företag att komplettera sina hetvatten- och ångpannor för att minska elkostnader och samtidigt komma närmare dagens uppsatta energi- och klimatmål.

Att Solör Bioenergi ger oss förtroendet att bygga två maskiner till efter ett års samarbete är vi väldig glada för. Vi ser fram emot att fortsätta den långsiktiga relation som vi har, säger David Frykerås, VD på Againity. Solör Bioenergi är ett föredöme där de som en privat aktör är så framsynt och tar sin del av ansvaret för den eleffektsituation som råder i Sverige idag.

Kontakt:

Tore Sundqvist, Regionchef Nord, Solör Bioenergi, +46 (0)70-223 42 13, tore.sundqvist@solorbioenergi.com

Nicklas Eld, Regionchef Väst, Solör Bioenergi, +46 (070-999 30 62, nicklas.eld@solorbioenergi.com

Elin Ledskog, Försäljningschef, Againity, +46 (0)70-529 32 23, elin.ledskog@againity.com