ORC för solvärme

Solvärme och geotermisk värme

Även solvärme och geotermisk värme kan nyttjas som värmekälla i ORC-systemet. Genom att värma varmvatten/hetolja som sedan lagras i ackumulatortankar kan du spara energin tills behovet uppkommer, och först då ansluta hetvattnet till ORC-systemet.

Againitys ORC-system kopplat till koncentrerade solpaneler, biobränslepanna och kylfläktar.