Svenljunga värmeverk

Svenljunga värmeverk

Foto: Fredrik Malmlund

Bakgrund:

Värmeverket i Svenljunga etablerades 1983 och drivs sedan 2011 av Solör Bioenergi. Värmeverket består bland annat av en returträeldad ångpanna och levererar både ånga och fjärrvärme. För att komplettera befintlig värmeproduktion med egen förnybar elproduktion så valde Solör Bioenergi i november 2019 att investera i en ORC-turbin. Året därpå var värmeverket uppgraderat till ett kraftvärmeverk. Värmeverket i Svenljunga är det tredje av Solör Bioenergis anläggningar som hittills kompletterats med ORC-turbin från Againity.  

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 315 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmeverkets ångpanna. Totalt förväntas systemet producera 1,36 GWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 1200 CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.


Ägare: Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Ort: Svenljunga, Sverige
Befintlig panna: 13,4 MW ångpanna
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 26,3 GWh/år
Temp pannkrets: 150 °C
Temp fjv-retur: 47-50 °C
Againitys leverans: ORC AT315
Förväntad elproduktion: 1360 MWh el/år