Töreboda värmeverk

Ägare: VänerEnergi
Ort: Töreboda, Sverige
Befintlig panna: 4+4 MW hetvatten
Bränsle: Flis, spån
Värmeproduktion: 28 GWh/år
Temp pannkrets: 105 °C
Temp fjv-retur: 50 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 265 MWh el/år

Från värme till kraftvärme – 3 snabbfrågor till VänerEnergi
Harri Magnusson, produktionsansvarig på VänerEnergi som år 2019 installerade ett 50 kW ORC-system på Törebodas värmeverk.
Hur känns det idag att driva ett kraftvärmeverk?
– Vi är jättenöjda. Det är en robust och stabil enhet som inte gör mycket väsen av sig. 
Hur upplevde ni ORC-installationen?
– Det är ju bara fyra rör till ORC-enheten. Det var en enkel installation. Vi har ett bra samarbete med alla på Againity som varit väldigt insatta och engagerade i projektet. Ni har varit snabba att få kontakt med och lätta att ha att göra med.
Varför valde ni att installera en ORC på värmeverket?
– Vi ser det som en effektiv miljösatsning med hållbar ekonomi. Vi såg ingen anledning att inte göra en sådan investering.