Töreboda värmeverk

Töreboda värmeverk

Bakgrund:

Värmeverket i Töreboda som ägs av VänerEnergi AB är beläget intill Moelevens limträfabrik och utnyttjar deras restprodukter i form av kutterspån för att producera fjärrvärme. För att öka andelen planerbar energi och producera elektricitet under vintertid när behovet är som störst, valde VänerEnergi att med Againitys hjälp uppgradera sitt värmeverk i Töreboda till ett kraftvärmeverk.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 265 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 238 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. VänerEnergi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: VänerEnergi
Ort: Töreboda, Sverige
Befintlig panna: 4+4 MW hetvatten
Bränsle: Flis, spån
Värmeproduktion: 28 GWh/år
Temp pannkrets: 105 °C
Temp fjv-retur: 50 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 265 MWh el/år


Från värme till kraftvärme – 3 snabbfrågor till VänerEnergi
Harri Magnusson, produktionsansvarig på VänerEnergi som år 2019 installerade ett 50 kW ORC-system på Törebodas värmeverk.
Hur känns det idag att driva ett kraftvärmeverk?
– Vi är jättenöjda. Det är en robust och stabil enhet som inte gör mycket väsen av sig. 
Hur upplevde ni ORC-installationen?
– Det är ju bara fyra rör till ORC-enheten. Det var en enkel installation. Vi har ett bra samarbete med alla på Againity som varit väldigt insatta och engagerade i projektet. Ni har varit snabba att få kontakt med och lätta att ha att göra med.
Varför valde ni att installera en ORC på värmeverket?
– Vi ser det som en effektiv miljösatsning med hållbar ekonomi. Vi såg ingen anledning att inte göra en sådan investering.