Avfall och biomassa

Genom att elda avfall, flis eller kanske biogas i en förbränningspanna som är kopplad till Againitys ORC-system så omvandlas bränslet till el och lågvärdig värme. Den lågvärdiga värmen går utmärkt att anpassa för uppvärmning av såväl varmvatten, som byggnader eller andra processer. Med en enkel installation producerar du själv både el och värme – med marknadens lägsta återbetalningstid!

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning innehåller såväl avfallspanna och ORC-system som utbildning i sophantering och sortering. Bilden nedan visar hur layouten kan se ut på en anläggning.

Broschyr värmeverk (svenska)
Brochure – Municipal Waste – Againity