Biobränsle och avfall

 

Elproduktion vid befintlig panna

Genom att elda flis, biogas eller avfall i en hetvattenpanna som är kopplad till Againitys ORC-system så omvandlas bränslet till el och varmvatten. Varmvattnet kan levereras upp till 70 grader och nyttjas för fjärrvärme, lokal uppvärmning av inomhusmiljöer eller industriella processer. Med en enkel installation blir du kraftvärmeproducent och bidrar till ett grönare och mer väderoberoende energisystem.

 

Exempel 1: Againitys ORC-system installerat vid Ronneby Miljötekniks flispanna på värmeverket i Bräkne-Hoby. Från  värmeverk till kraftvärmeverk!

Exempel 2: Againitys kompletta containerlösning med ORC-system och gaspanna installerat på Norrköpings avloppsreningsverk. Rötgas som tidigare facklades bort nyttiggörs nu som el och värme till rötkammare på anläggningen.

 

Komplett avfallsförbränningsanläggning

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning innehåller såväl avfallspanna och ORC-system som utbildning i sophantering och sortering. Avfallspannan är försedd med toppmodern rökgasrening som möter EU:s krav på avfallsförbränning.

 

Againitys kompletta avfallsförbränningsanläggning med sortering, bränslelager, förbränning och elproduktion.