Affärsverkens värmeverk på Gullberna Park producerar numera sin egen el

Affärsverkens värmeverk på Gullberna Park producerar numera sin egen el

Affärsverkens värmeverk på Gullberna Park är numera både värme- och elproducent. Den nya elen gör anläggningen självförsörjande och bidrar till energiomställningen i Karlskrona.

Tack för förtroendet Affärsverken Karlskrona AB, vi ser fram emot ett fortsatt samarbete!

Läs mer här>>