Från värme till kraftvärme – 3 snabba frågor med Tommy Fridlund och Dennis Lindgren på Västervik Miljö och Energi AB

Från värme till kraftvärme – 3 snabba frågor med Tommy Fridlund och Dennis Lindgren på Västervik Miljö och Energi AB

1. Vad var anledningen till att ni valde att investera i en ORC-turbin?

När vi byggde om anläggningen så gjorde vi den helt fossilfri och då passade det bra att även komplettera med elproduktion.

2. Vilka reaktioner har ni fått kring projektet?

Internt har vi bara fått bra reaktioner och det har inte blivit något extra jobb för vår del. Det känns också tryggt och skönt att ORC-systemet är övervakat av er.
 
3. Hur ser (värmebolag) Västervik Miljö och Energi på elproduktionen?

Personligen tycker jag att det är ett jättebra komplement när man ändå har en anläggning som står. Det vi producerar täcker det som vi förbrukar vilket gör att man belastar elnätet betydligt mindre.