Hörby värmeverk

Hörby värmeverk

Bakgrund:

Värmeverket i Hörby startades 2004 och ägs av Solör Bioenergi Syd AB. Anläggningen består bland annat av en biobränslepanna med en effekt på 6 MW som eldar GROT, sågspån och flis från lokala aktörer. Eftersom anläggningen inte hade någon tidigare ångpanna samt att traditionella ångturbiner inte blir lönsamma på mindre befintliga värmeverk valde Solör Bionenergi att satsa på en ORC-turbin för att täcka sitt interna elbehov på anläggningen.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten.
Totalt förväntas systemet kunna producera 400 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 360 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Solör bioenergi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Solör Bioenergi
Ort: Hörby, Sverige
Befintlig panna: 6 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 24 GWh/år
Temp pannkrets: 120 °C
Temp fjv-retur: 51 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 400 MWh/år