Hörby värmeverk

Ägare: Solör Bioenergi
Ort: Hörby, Sverige
Befintlig panna: 6 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 24 GWh/år
Temp pannkrets: 120 °C
Temp fjv-retur: 51 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 400 MWh/år