Hörby värmeverk

ÄgareSolör Bioenergi

Ort: Hörby, Sverige

Befintlig panna: 6 MW hetvatten

Bränsle: Flis

Värmeproduktion: 24 GWh/år

Temp pannkrets120 °C

Temp fjv-retur: 51 °C

Againitys leverans:  ORC AT50

Max kapacitet49,9 kW

Förväntad elproduktion400 MWh/år