ETC solpark med växthus

ÄgareETC El

Ort: Katrineholm, Sverige

Bränsle: Flis

VärmekällaKoncentrerande solfångare samt biokolpanna Biomacon

Tillgänglig värme: 400 kW

Againitys leverans: Rökgasvärmeväxlare,
hetvattentank, ORC AT50, kylsystem

Max kapacitet el: 49,9 kW

Max kapacitet värme350 kW till växthus