ETC solpark med växthus

Ägare: ETC El
Ort: Katrineholm, Sverige
Bränsle: Flis
Värmekälla: Koncentrerande solfångare samt biokolpanna Biomacon
Tillgänglig värme: 400 kW
Againitys leverans: Rökgasvärmeväxlare, hetvattentank, ORC AT50, kylsystem
Max kapacitet el: 49,9 kW
Max kapacitet värme: 350 kW till växthus