Jokkmokks Värmeverk AB satsar på energi med innovativ ORC-teknik från Againity

Jokkmokks Värmeverk AB satsar på energi med innovativ ORC-teknik från Againity

Som en aktör inom hållbar energiproduktion, har Jokkmokks Värmeverk AB framtidsinvesterat i en toppmodern ORC-turbin från Againity. Denna strategiska satsning markerar ett viktigt steg mot en grönare och mer kostnadseffektiv energiframtid.

Ekonomisk och miljömässig fördel

Med en förväntad årlig besparing ger investeringen en payofftid på endast 8 år. Detta innebär inte bara en ekonomisk effektivitet för Jokkmokks Värmeverk utan också en betydande miljöfördel genom minskad elanvändning och lägre koldioxidutsläpp. 

Bidrag till en hållbar framtid

Genom att använda lokal biobränslebaserad fjärrvärme reducerar Jokkmokks Värmeverk efterfrågan på el och bidrar därmed till att minska användningen av europeisk marginalel. Deras investering i Againitys ORC-turbin är ett tydligt steg mot en hållbar framtid, där de aktivt bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Besök gärna www.jokkmokksvarmeverk.se