Againity har nu sålt över 50 ORC-turbiner

Againity har nu sålt över 50 ORC-turbiner

Pressmeddelande 2023-10-26 Againity, en ledande aktör inom ORC (Organic Rankine Cycle) teknologin på värmeverk, har nu sålt över 50 ORC-turbiner, något som återspeglar den växande efterfrågan på hållbar och lokal elproduktion i Europa.

Sedan Againity grundades 2013 finns nu ORC-turbinerna i sex olika länder och har implementerats hos totalt 34 värmeverk runt om i Sverige. Företaget har succesivt utökat sin globala närvaro och senaste åren visar stabil tillväxt med nya partnerskap och referenser till följd av behovet att integrera mer planerbar el i samhället.

Vi ser nu att det blir ännu mer viktigt med ökad planerbar elproduktion. Där har vi en möjlighet att med hjälp av våra ORC-turbiner tillföra baskraft på ett mycket effektivt sätt under vinterhalvåret då det behövs som bäst. Vi är mycket glada att så många av våra värmeverk har upptäckt denna möjlighet att både bidra till ett mer robust elnät, och samtidigt sänka sina driftkostnader för en mer konkurrenskraftig fjärrvärme.” säger David Frykerås, VD på Againity AB.

Förutom Sverige har Baltikum blivit en betydande marknad för Againity. Under det senaste året har företaget etablerat sina första referenser i både Litauen och Estland, inklusive en order på fyra ORC-turbiner med en maximal kapacitet på 0,5 MW vardera. Dessa kommer att installeras vid befintliga hetvattenpannor i Vilnius.

I Sverige har både befintliga och nya kunder valt att uppgradera sina värmeverk till kraftvärmeverk. I dagsläget levererar Againity i snitt två nya ORC-turbiner i månaden, och efterfrågan är fortsatt stark, då många ser fördelarna med att minska sitt beroende av det fluktuerande elpriset genom att producera sin egen el.

”Vår ORC har tre förinställda driftlägen: täcka vår egenanvändning, producera maximalt samt avstängd. Det gör livet lätt att leva oavsett elpris.” säger Ola Thorson, Affärsområdeschef Värme på Kungälv Energi AB.

Den installerade effekten ligger nu totalt på ca 12 MW där förväntad produktion ligger på ca. 80 GWh el årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 72 000 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.

För att tillgängliggöra mer Eleffekt i syftet att möjliggöra framtida etableringar i Eskilstuna kommun så passar en ORC utmärkt in när vi nu bygger ut vårt närvärmenät i Eskilstuna Logistikpark med ny fastbränslepanna.” säger Lotta Lejdberg, Affärsområdeschef Energi på ESEM – Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Againity fortsätter att möta den ökande efterfrågan på grön elproduktion och strävar efter att erbjuda pålitliga ORC-lösningar som gynnar både kunder och miljön. Idag finns det över 400 värmeverk i Sverige som saknar elproduktion och genom att uppgradera dessa till kraftvärmeverk så kan vi tillsammans öka energieffektiviseringen och stärka energisektorn i samhället!

För mer information besök Againity webbplats på www.againity.com, eller vänligen kontakta:

David Frykerås, VD
david.frykerås@againity.com
Againity AB