Moheda värmeverk

Moheda värmeverk

Bakgrund:

Värmeverket i Moheda ägs av Alvesta Energi AB som strävar efter en säker och effektiv energiförsörjning till invånare och företag i Alvesta kommun. Anläggningen består bland annat av en 6 MW hetvattenpanna som eldar lokalt biobränsle bestående av flis, spån och bark. För att kunna generera egen småskalig och förnybar el valde Alvesta Energi att installera en ORC-turbin från Againity till deras befintliga panna.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 170 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 153 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Alvesta Energi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Alvesta Energi AB
Ort: Moheda, Sverige
Befintlig panna: 6 MW hetvatten
Bränsle: Skogsflis
Värmeproduktion: 13,2 GWh/år
Temp pannkrets: 115 °C
Temp fjv-retur: 50 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 170 MWh el/år


Från värme till kraftvärme – 3 snabbfrågor till Alvesta Energi
Håkan Nilsson, fjärrvärmechef på Alvesta Energi som år 2019 installerade ett 50 kW ORC-system på Mohedas värmeverk.
Varför valde ni att installera en ORC-turbin på värmeverket?
– Alla letar ju efter effektivitet och tillförlitliga lösningar. Jag tror det finns många värmeverk som är små som vi, där man gärna skulle vilja producera el, men eftersom det oftast finns begränsat investeringsutrymme och traditionella ångturbiner varken är möjliga ekonomiskt eller kompetensmässigt. Då är en sådan här ORC-turbin mycket positivt. Förnybar el ligger i tiden så vi kan även visa upp detta som en positiv miljöåtgärd.

Hur har ORC-turbinen presterat sedan ni installerat den?
– Turbinen tuffar på och sköter sig mestadels själv. Den har varit enkel och smidig, vi märker knappt av den. Vi har även sett direkta kostnadsbesparingar efter installationen.

Hur tycker ni samarbetet med Againity har fungerat?
– Hela processen tycker jag flutit på bra, vi har fått både den information och den hjälp som vi efterfrågat. Vi har blivit väl omhändertagna och ni gör var ni åtagit er.