Moheda värmeverk

Ägare: Alvesta Energi AB
Ort: Moheda, Sverige
Befintlig panna: 6 MW hetvatten
Bränsle: Skogsflis
Värmeproduktion: 13,2 GWh/år
Temp pannkrets: 115 °C
Temp fjv-retur: 50 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 170 MWh el/år

Från värme till kraftvärme – 3 snabbfrågor till Alvesta Energi
Håkan Nilsson, fjärrvärmechef på Alvesta Energi som år 2019 installerade ett 50 kW ORC-system på Mohedas värmeverk.
Varför valde ni att installera en ORC-turbin på värmeverket?
– Alla letar ju efter effektivitet och tillförlitliga lösningar. Jag tror det finns många värmeverk som är små som vi, där man gärna skulle vilja producera el, men eftersom det oftast finns begränsat investeringsutrymme och traditionella ångturbiner varken är möjliga ekonomiskt eller kompetensmässigt. Då är en sådan här ORC-turbin mycket positivt. Förnybar el ligger i tiden så vi kan även visa upp detta som en positiv miljöåtgärd.

Hur har ORC-turbinen presterat sedan ni installerat den?
– Turbinen tuffar på och sköter sig mestadels själv. Den har varit enkel och smidig, vi märker knappt av den. Vi har även sett direkta kostnadsbesparingar efter installationen.

Hur tycker ni samarbetet med Againity har fungerat?
– Hela processen tycker jag flutit på bra, vi har fått både den information och den hjälp som vi efterfrågat. Vi har blivit väl omhändertagna och ni gör var ni åtagit er.