Perstorps fjärrvärme

Perstorps fjärrvärme

Bakgrund:

Perstorp Fjärrvärme AB bildades 1980 och ägs idag gemensamt av Perstorps kommun och E.ON. Värmeverket har en 12 MW hetvattenpanna från Jernforsen där träspill från produktion av lastpallar och restprodukter från skogen används som bränsle. För att öka den lokala elproduktionen i ett område som idag lider av effektbrist valde Perstorp Fjärrvärme AB att samarbeta med Againity och investera i en ORC-turbin.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 315 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 1,35 GWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 1 215 CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Perstorp Fjärrvärme AB har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Perstorp Fjärrvärme AB
Ort: Perstorp, Sverige
Befintlig panna: 12 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 37 GWh/år
Temp pannkrets: 132 °C
Temp fjv-retur: 54 °C
Againitys leverans: ORC AT200
Max kapacitet: 250 kW
Förväntad elproduktion: 1350 MWh el/år


3 snabba frågor med Charlotta Wendt på Perstorps Fjärrvärme AB:

Hur väcktes ert intresse för en ORC-turbin?

Vi hörde positiva omdömen från andra värmebolag om Againity och maskinerna. Det verkade vara en trovärdig och beprövad teknik och ger oss möjlighet att ta kontroll över våra egna el- och nätkostnader.

Vilka reaktioner har ni fått kring projektet?

Vi har bara fått positiva reaktioner både internt och externt. Många i branschen är nyfikna och undrar hur det går. ORC-turbinen har inte gett någon större extra belastning för personalen, den står ju bara där.

Hur känner ni kring ORC-turbinen idag?

Vi tycker att vi har fått ett väl utfört projekt hela vägen. Vi är väldigt nöjda med slutprodukten och stolta över att kunna omvandla vårt sågspån till grön el.