Perstorp värmeverk

Bakgrund:

Perstorp Fjärrvärme AB bildades 1980 och ägs idag gemensamt av Perstorps kommun och E.ON. Värmeverket har en 12 MW hetvattenpanna från Jernforsen där träspill från produktion av lastpallar och restprodukter från skogen används som bränsle. För att öka den lokala elproduktionen i ett område som idag lider av effektbrist valde Perstorp Fjärrvärme AB att samarbeta med Againity och investera i en ORC-turbin.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 315 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 1,35 GWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 1 215 CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Perstorp Fjärrvärme AB har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Perstorp Fjärrvärme AB
Ort: Perstorp, Sverige
Befintlig panna: 12 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 37 GWh/år
Temp pannkrets: 132 °C
Temp fjv-retur: 54 °C
Againitys leverans: ORC AT200
Max kapacitet: 250 kW
Förväntad elproduktion: 1350 MWh el/år