Produkter

Produkter

ORC-system

Againity erbjuder kompletta ORC-system från 50 kW till 2,5 MW elproduktion.

Systemen byggs som moduler, vilket innebär att de enkelt kan kombineras och att den maximala effekten för en anläggning är obegränsad.
Standardmodellernas storlekar sträcker sig från 3,5 x 1,6 x 2,1 m för den minsta modellen AT50 upp till 20 x 2,5 x 2,9 m för AT2500. Måtten är ungefärliga och anpassas vid byggnation utefter varje ORC-systems tekniska förutsättningar.
För mer information om de olika tillämpningarna, se sidan ”Applikationer” i menyn.