Töreboda värmeverk

Ägare: VänerEnergi
Ort: Töreboda, Sverige
Befintlig panna: 4+4 MW hetvatten
Bränsle: Flis, spån
Värmeproduktion: 28 GWh/år
Temp pannkrets: 105 °C
Temp fjv-retur: 50 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 265 MWh el/år