Töreboda värmeverk

ÄgareVänerEnergi

Ort: Töreboda, Sverige

Befintlig panna: 4+4 MW hetvatten

Bränsle: Flis, spån

Värmeproduktion: 28 GWh/år

Temp pannkrets105 °C

Temp fjv-retur: 50 °C

Againitys leverans: ORC AT50

Max kapacitet49,9 kW

Förväntad elproduktion265 MWh el/år