Värmeverket i Paneriškių, Litauen

Värmeverket i Paneriškių, Litauen

Bakgrund:

Idex Baltic är verksamma i Litauen och är den största oberoende värmeproducenten i landet. Idex valde att komplettera två av deras värmeverk i Vilnius med ORC, ett av dessa är Paneriškių värmeverk. Värmeverket drivs av biobränslepannor med material som flis och skogsrester som bränsle. För att kunna producera sin egen el och samtidigt arbeta mot ett mer klimatsmart samhälle valde Idex att komplettera värmeverket med ORC-system.

Vår lösning:

Till värmeverket i Paneriškių levererade Againity två automatiserade ORC-system med en total maximal kapacitet på 800 kW elproduktion. ORC-systemen möjliggör elproduktion från biopannornas hetvatten. Paneriškių värmeverk förväntas totalt producera 3885 MWh årligen, motsvarande 3497 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Idex Baltic UAB
Ort: Paneriškių, Litauen
Befintlig panna: Biopannor
Värmeproduktion: 131 GWh/år
Temp pannkrets: 128 °C
Temp fjv-retur: 54 °C
Againitys leverans: 2 x ORC AT500
Förväntad elproduktion: 3885 MWh/år