Värmeverket i Eskilstuna

Värmeverket i Eskilstuna

Bakgrund:

Fjärrvärmen i Eskilstuna ägs av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM). ESEM valde att bygga ut sitt värmeverk med en ny panna och valde i samband med detta att investera i ett ORC-system för att minska sin elkostnad och belastning på det lokala elnätet.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 99,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 355 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 320 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el. ESEM valde även att teckna serviceavtal med Againity för minimalt underhåll och för att säkra en lång livstid av ORC-systemet.


Ägare: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Ort: Eskilstuna
Befintlig panna: 3 MW
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 12,5 GWh/år
Temp pannkrets: 125 °C
Temp fjv-retur: 46 °C
Againitys leverans: ORC AT100
Förväntad elproduktion: 355 MWh/år