Värmeverket i Skurup

Värmeverket i Skurup

Bakgrund:

Värmeverket i Skurup ägs av Solör Bioenergi AB. Värmeverket eldar till största del biobränslen som bland annat består av träflis och pellets. Värmeverket valde att komplettera sin anläggning med ett ORC-system för att minska sina interna elkostnader genom egen elförsörjning och samtidigt sikta mot ett mer klimatsmart och hållbart samhälle.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 75 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från pannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 396 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 356 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Solör bioenergi AB (tidigare Lantmännen Agrovärme AB)
Ort: Skurup
Befintlig panna: Biopanna
Värmeproduktion: 29,9 GWh/år
Temp pannkrets: 116 °C
Temp fjv-retur: 55 °C
Againitys leverans: ORC AT100
Förväntad elproduktion: 396 MWh/år