Värmeverket i Tomelilla

Värmeverket i Tomelilla

Bakgrund:

Fjärrvärmeproduktionen i Tomelilla började på 1980-talet i industriområdet. Fjärrvärmen byggdes senare ut till tätorten från år 1999 och ägs idag av Solör Bioenergi Syd AB. På anläggningen i Tomelilla finns två biobränslepannor där bränslet i huvudsak består av rester från skogsindustrin. Solör Bioenergi har sedan tidigare investerat i ORC-system till bland annat Flen, Hörby, Svenljunga och Vilhelmina. Kompletteringen med ORC-system går helt i linje med Solör Bioenergismål att ta vara på skogens resurser och skapa ett hållbart samhälle, motiverat med lägre energikostnader från ORC-systemet.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 99,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 430 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 387 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Solör Bioenergi Syd AB
Ort: Tomelilla
Befintlig panna: 6 MW
Bränsle: Biobränslen
Värmeproduktion: 23 GWh/år
Temp pannkrets: 120°C
Temp fjv-retur: 55°C
Againitys leverans: ORC AT100
Förväntad elproduktion: 430 MWh/år