Värmeverket i Tibro

Värmeverket i Tibro

Bakgrund:

Fjärrvärmeverket i Tibro ägs av Nevel AB som idag driver över 40 fjärrvärmenät i Finland, Sverige och Estland. I Tibro består anläggningen av en biobränslepanna med lokalt bränsle från svenska skogar. Installationen av ORC-systemet främjar Nevels hållbarhetsmål där bland annat satsning på förnybar energi och minskning av koldioxidutsläpp ingår. Med investeringen i ett ORC-system får Nevel i Tibro en egen försörjning av grön fossilfri el som även stödjer det lokala elnätet.

Vår lösning:

Ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet av 99,9kW levererades av Againity. Lösningen med ORC-systemet möjliggör en elproduktion av biobränslepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 560 MWh årligen vilket motsvarar 504 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginal-el.


Ägare: Nevel AB
Ort: Tibro
Befintlig panna: Biobränslepanna
Värmeproduktion: 42,5 GWh/år
Temp pannkrets: 125 °C
Temp fjv-retur: 55°C
Againitys leverans: ORC AT100
Förväntad elproduktion: 560 MWh/år