Värmeverket i Vilhelmina

Värmeverket i Vilhelmina

Bakgrund:

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB äger sedan 2014 värmeverket i Vilhelmina, där en fliseldad hetvattenpanna producerar fjärrvärme till kommunen, villor, hyresbostäder samt industrier. För att bli mer självförsörjande på elektricitet och samtidigt minska el-och effektbehovet i det lokala elnätet beslutade Solör Bioenergi Fjärrvärme AB att investera i en ORC-turbin.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 250 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 830 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 700 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Solör Bioenergi Fjärrvärme AB har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Ort: Vilhelmina, Sverige
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 37 GWh/år
Temp pannkrets: 140°C
Temp fjv-retur: 59°C
Againitys leverans: ORC AT200
Förväntad elproduktion: 830 MWh/år