Värmeverket i Ystad

Värmeverket i Ystad

Bakgrund:

Ystad Energi AB äger värmeverket i Ystad som producerar 100 % förnyelsebar fjärrvärme. Anläggningens två huvudpannor är på 10 MW och eldar framför allt flisade grenar och toppar som blir kvar efter skogsavverkning. För att bli mindre beroende av elförsörjning via elnätet, där kapacitetsbrist blir ett allt vanligare problem, valde Ystad Energi att investera i totalt tre ORC-turbiner. De båda 10 MW-pannorna utrustas med varsin ORC-turbin och en tredje turbin kommer kopplas på en 5 MW-panna.  

Vår lösning:

Againity levererade tre automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 750 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannornas hetvatten. Totalt förväntas systemen producera 3220 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 2900 CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Ystad Energi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Ystad Energi AB
Ort: Ystad
Befintlig pannor: 2x10MW, 1x5MW
Bränsle: Flis
Total värmeproduktion: 110 GWh/år
Temp pannkrets: 140°C
Temp fjv-retur: 58°C
Againitys leverans: 3x ORC AT200
Förväntad elproduktion: 3220 MWh/år