Bräkne-Hoby värmeverk

Bräkne-Hoby värmeverk

Bakgrund:

Värmeverket i Bräkne-Hoby ägs av Ronneby Miljö & Teknik AB och är ett kommunalt bolag beläget i Ronneby. Anläggningen består av en 5 MW hetvattenpanna som eldas med flis. För att ligga i utvecklingens framkant för småskalig kraftvärme valde Ronneby Miljö & Teknik AB att investera i en ORC-turbin från Againity.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet kunna producera 300 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 270 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Ronneby miljö och teknik har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Ronneby Miljöteknik
Ort: Bräkne-Hoby, Sverige
Befintlig panna: 5 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 15 GWh/år
Temp pannkrets: 108 °C
Temp fjv-retur: 53 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 300 MWh/år


Film som visar Againitys ORC-system vid hetvattenpannan på Ronneby Miljötekniks fliseldade värmeverk.