Värmeverket i Flen

Värmeverket i Flen

Bakgrund:

Fjärrvärmeproduktionen i Flen startade i början av 2000-talet och ägs av Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. På anläggningen finns bland annat två biobränslepannor där i huvudsak sågspån, skogsflis och bark från närområdet eldas. Solör Bioenergi har som mål att ta vara på skogens resurser och bidra till ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp, vilket tillsammans med minskade energikostnader motiverat en investering i en ORC-turbin. Sedan tidigare har Solör Bioenergi investerat i ORC-turbiner till värmeverken i Hörby, Svenljunga och Vilhelmina. 

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 99,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 519 MWh årligen, motsvarande utsläppsbesparingar på 467 ton CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.


Ägare: Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Ort:
Flen
Bränsle:
Flis
Värmeproduktion:
43 GWh/år
Temp pannkrets:
122°C
Temp fjv-retur:
60°C
Againitys leverans:
ORC AT100
Förväntad elproduktion:
519 MWh/år