Högsby värmeverk

Högsby värmeverk

Bakgrund:

Högsby Energi AB är ett kommunalt värmebolag som säljer och levererar fjärrvärme inom Högsby tätort. Värmeverket består av en 4 MW hetvattenpanna som eldar restprodukter från skogen. För att minska värmeverkets el- och nätkostnader valde Högsby Energi att investera i en ORC-turbin och producera sin egen el.   

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet  producera 250 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 225 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Högsby energi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Högsby Energi AB
Ort: Högsby, Sverige
Befintlig panna: 4 MW hetvatten
Bränsle: Skogsflis
Värmeproduktion: 10,4 GWh/år
Temp pannkrets: 130 °C
Temp fjv-retur: 40 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 250 MWh el/år